Ax+/URN0bKYQzZP4Oo66EypEV6M8gNhoWNw4HsDBo/2yNB6vIAjyBw== SukhwalSamajUdaipur: शृंग वंश परिचय (सुखवाल /सिखवाल समाज )-गोत्र

शृंग वंश परिचय (सुखवाल /सिखवाल समाज )-गोत्र

/album/photogallery/risi-and-mata-shanta-jpg/Image may contain: 1 person, outdoor and natureNo automatic alt text available./album/photogallery/mata-shanta-png/


शृंग वंश परिचय (सुखवाल /सिखवाल समाज )-गोत्र 

                                      

 कुल गोत्र 
  कुल गोत्र  भेद 
 वशज ऋषि 
 ऋषि गोत्र  
 कुलदेवी 
 जोशी (14  )
1  बांगडा जोशी
मानणा जोशी 
मण्डावर जोशी 
बाहड़ा जोशी 
गलेरिया जोशी 
लाड़ जोशी 
निम्बार्य जोशी 
बालसूर्या जोशी 
कुरशील जोशी 
10 काश्यपा जोशी 
11 जलदेव्या जोशी 
12 कोट्या जोशी 
13 साबवाल जोशी 
14 सुगनावट जोशी 
बगरन  ऋषि
चंदन ऋषि 
मण्डावर ऋषि
बाहड़ा ऋषि
गुवाया ऋषि
झातालाल ऋषि
निम्बार्य ऋषि
बालसूर्या ऋषि
कुरशील  ऋषि
काश्यपा ऋषि
जलदेव्या ऋषि
कोटिश्वर ऋषि
साबवाल ऋषि
सुगण ऋषि 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 कौडिल्य 
 कनकेश 
 भारद्वाज 
  कौडिल्य   
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज   चामुण्डा 
चामुण्डा  
चामुण्डा  
दुदेश्वरी 
उपासण 
गुनाय 
संवाय 
संचाय 
ग्वालाजा 
ज्वालामुखी 
खिवाज
बुवाल 
ग्वालाजा  
चामुण्डा   


 तिवाड़ी /तिवारी /त्रिपाठी (12 )
नागला तिवाड़ी
बागड़ी तिवाड़ी   
3 गिरवारिया तिवाड़ी
4 तवक्या तिवाड़ी
5 कनकैया तिवाड़ी
6 नोसरया तिवाड़ी
7 तुकार तिवाड़ी
8 गोदार्य तिवाड़ी
9 बड़लाणया  तिवाड़ी  10तड़बा   तिवाड़ी
11 कुराड़िया तिवाड़ी
12 नरोधन्या तिवाड़ी
नागर  ऋषि
वागड़ ऋषि
गिरवर ऋषि
तवर्क ऋषि 
कंकेर ऋषि
नोसर ऋषि
तुकार ऋषि
गोदार ऋषि
बगरज़ ऋषि
तांडव ऋषि
क़ुरारी ऋषि
नरोधना ऋषि 
 भारद्वाज  
  कौडिल्य      
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
  वशिष्ठ  
 वशिष्ठ
कौडिल्य    
 कौडिल्य   
  जेष्ठाय 
जीणाय  
ग्वालाजा  
चामुण्डा  
कवलाय 
नौसर 
जेष्ठाय 
बड़खनण  
बड़वासन  
बड़वासन  
आशापुरा 
जाखण्डा  
  
 
 व्यास (9ा  )
 मण्डोवरा  व्यास
लीलर्या  व्यास
डेगाणिया  व्यास
चन्द्रावत  व्यास
कुचौर्या  व्यास
रायकवाल  व्यास
बोहरा  व्यास
हरसोरा  व्यास
झांझरा  व्यास  
मण्डोवरा ऋषि
लिलार ऋषि 
दिगांण ऋषि
चंद्र ऋषि
कुचोर ऋषि
रायकवाल ऋषि
बुहार ऋषि
हरसूर्या ऋषि
जजेर ऋषि 
  कनकेश  
 भारद्वाज  
कौडिल्य  
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज 
 भारद्वाज   
 भारद्वाज  
   
 दुधेसर 
जेष्ठाय 
दुगार
ग्वालाजा
चामुण्डा 
ग्वालाजा 
बुआल 
झीणाय 
कनकेश्वरी   

 पण्डित (2  )
 क्रिया पण्डित 
देव्या पण्डित 
क्रिया ऋषि
देव ऋषि  
  कनकेश 
 भारद्वाज   

 भेसाय 
ग्वालाजा   

 उपाध्याय (5  )
अष्टारिया उपाध्याय
माम्या उपाध्याय
जायलवाल उपाध्याय
भरूड उपाध्याय
अगवाल उपाध्याय
इष्ठार्या  ऋषि
माँडव्ये ऋषि 
जायलवाल ऋषि
भरूड ऋषि
आग्निवाल ऋषि 
वशिष्ट   
 वशिष्ट 
 भारद्वाज 
 वशिष्ट 
  कनकेश    
 ब्राह्मणी 
ब्राह्मणी  
मुसाय 
ब्राह्मणी  
बाराही 
 पांडया (3 )
 दोशीवाक्या  पांडया
पीपाड़ा  पांडया
गोड़वाल  पांडया
दुषिवकया  ऋषि
पिपार ऋषि 
गोडवाल ऋषि
  कनकेश  
 भारद्वाज  
  कनकेश  
 ब्राह्मणी
जेष्ठाय 
खींवज 
 ओझा (3  )
 दरधा ओझा 
नल्या ओझा 
नागोरी ओझा 
 दरक  ऋषि
नल ऋषि 
नागोरी ऋषि 
 भारद्वाज   
  भारद्वाज 
वशिष्ट 
 गुंजण 
जीवण 
ब्राह्मणी    
 पुरोहित (3  )
 पालरिया पुरोहित
कोलरिया पुरोहित
धनधा पुरोहित
पालरी  ऋषि
कुलर ऋषि 
धनन्द ऋषि 
 वशिष्ट
वशिष्ट 
  वशिष्ट   
ब्राह्मणी   
चामुण्डा 
दुर्गा  
 बोहरा (3  )
 जर्या बोहरा 
झीझावत /झांझवान बोहरा 
जोशी बोहरा 
 जर ऋषि
झजवान ऋषि 
जुष ऋषि 
  भारद्वाज 
 भारद्वाज  
 भारद्वाज  
संचाय 
खींवज  
बोहोतर  

 पण्डया(1 ) 
 परसद पण्ड्या 
पंडि ऋषि
 भारद्वाज   
 चामुण्डा  
 पाठक (1 )
  पाठक
 पाठक ऋषि
 भारद्वाज   
 निम्बाय 
  आचार्य  (1 )
 वर्धा /वरध्या आचार्य 
 वरद ऋषि
 भारद्वाज   
 जालप 

कुल गोत्र -57